Διαβάστε την ανακοίνωση για την χρηματοδότηση της Εμβληματικής Δράσης για την αντιμετώπιση του ιού SARS‑CoV‑2.