ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΟΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Δημήτρης Θάνος είναι Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) από το 2006. Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στην μοριακή βιολογία στο ΙΤΕ-Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο του Tom Maniatis στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ. Προσελήφθη ως επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ και στη συνέχεια προήχθη σε αναπληρωτή καθηγητή με tenure πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2003 στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ». Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στον τομέα των μοριακών μηχανισμών της ρύθμισης της έκφρασης των γονιδίων. Έχει συγγράψει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ) και Τακτικό Μέλος της Academia Europaea. Δημιούργησε το πρώτο και μοναδικό έως σήμερα στην Ελλάδα Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής (Greek Genome Center).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS‑CoV‑2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ, ΜΕ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ NGS

Το Υποέργο 2 θα συμβάλει στη σύμπραξη με τους εξής βασικούς στόχους:

  • ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων μοριακής ταυτοποίησης του ιού
    οργάνωση προτυποποιημένων, προοπτικών συλλογών βιολογικού υλικού από πάσχοντες
  • χαρακτηρισμός της ποικιλομορφίας και κατανόηση της μοριακής εξέλιξης του ιού και της αλληλεπίδρασης ιού-ξενιστή (virus-host interactions)
  • ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σχετικών με την επιδημία στην Ελλάδα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δημήτρης Θάνος
Αριστοτέλης Χατζηιωάννου
Ευάγγελος Ανδρεάκος
Περικλής Μακρυθανάσης
Μάριος Αγγελόπουλος
Γεώργιος Τσάγκαρης
Αικατερίνη Ζώη
Γιάννης Βατσέλλας
Νίκος Πασχαλίδης
Θεοφάνης Χατζησταματίου
Ιωάννα Πολυδούρη

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS‑CoV‑2 ΚΑΙ ΤΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ, ΜΕ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗ NGS

Το Υποέργο 2 θα συμβάλει στη σύμπραξη με τους εξής βασικούς στόχους:

  •  ανάπτυξη αξιόπιστων μεθόδων μοριακής ταυτοποίησης του ιού
    οργάνωση προτυποποιημένων, προοπτικών συλλογών βιολογικού υλικού από πάσχοντες
  • χαρακτηρισμός της ποικιλομορφίας και κατανόηση της μοριακής εξέλιξης του ιού και της αλληλεπίδρασης ιού-ξενιστή (virus-host interactions)
  • ανάπτυξη βάσεων δεδομένων σχετικών με την επιδημία στην Ελλάδα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΑΝΟΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Δημήτρης Θάνος είναι Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) από το 2006. Απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή του στην μοριακή βιολογία στο ΙΤΕ-Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο του Tom Maniatis στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ των ΗΠΑ. Προσελήφθη ως επίκουρος καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κολούμπια των ΗΠΑ και στη συνέχεια προήχθη σε αναπληρωτή καθηγητή με tenure πριν επιστρέψει στην Ελλάδα το 2003 στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ». Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του αφορούν στον τομέα των μοριακών μηχανισμών της ρύθμισης της έκφρασης των γονιδίων. Έχει συγγράψει πλήθος επιστημονικών άρθρων σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ) και Τακτικό Μέλος της Academia Europaea. Δημιούργησε το πρώτο και μοναδικό έως σήμερα στην Ελλάδα Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής (Greek Genome Center).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Ινστιτούτο Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών

Δημήτρης Θάνος
Αριστοτέλης Χατζηιωάννου
Ευάγγελος Ανδρεάκος
Περικλής Μακρυθανάσης
Μάριος Αγγελόπουλος
Γεώργιος Τσάγκαρης
Αικατερίνη Ζώη
Γιάννης Βατσέλλας
Νίκος Πασχαλίδης
Θεοφάνης Χατζησταματίου
Ιωάννα Πολυδούρη