ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΕΦΕΛΗ ΛΑΓΟΠΑΤΗ

Η Δρ. Νεφέλη Λαγοπάτη εργάζεται ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ως Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Γενικής Χημείας, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Έχει σπουδάσει Φυσική (BSc) με ειδίκευση στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (MSc) και στα Προηγμένα Υλικά (MSc) και είναι διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας-Νανοτεχνολογίας (PhD).
Ανάμεσα στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κυρίαρχη θέση κατέχει το διεπιστημονικό πεδίο της Νανοϊατρικής, με έμφαση στην θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου. Ειδικότερα πρόσφατη ενασχόλησή της σχετίζεται με διερεύνηση της αποπτωτικής δράσης νανοσωματιδίων που διαμεσολαβείται από φωτοεπαγόμενο οξειδωτικό στρες και η αντικαρκινική δράση των χημικά τροποποιημένων νανοσωματιδίων στον καρκίνο του μαστού. Έχει εργαστεί ερευνητικά σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με τη Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική (Παρηγορητική αγωγή σε οστικές μεταστάσεις και σε καρκίνο ήπατος, εκτίμηση παθήσεων μυοκαρδίου, και σταδιοποίηση και διαφοροδιάγνωση νευροεκφυλιστικών νόσων, Προσομοίωση Monte Carlo, Επεξεργασία και Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας), ραδιοβιολογία και κυτταρογενετική (εκτίμηση χρωμοσωμικών αλλοιώσεων που επάγονται από ακτινοβόληση με ιοντίζουσα ακτινοβολία και εξατομικευμένη ακτινοθεραπεία με βάση τον ατομικό δείκτη ακτινοευαισθησίας), βιοχημεία (S-γλουταθειονυλίωση και διερεύνηση μηχανισμών οξειδωτικού στρες), ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων και βιοϋλικών με βάση τον υδροξυαπατίτη και τη χιτοζάνη. Έχει σημαντικό συγγραφικό έργο και πολλές συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια.
Έχει διατελέσει Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) και έχει εργαστεί στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΜΠ, με μεγάλη εμπειρία στη Διαχείριση Έργων.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΝΕΦΕΛΗ ΛΑΓΟΠΑΤΗ

Η Δρ. Νεφέλη Λαγοπάτη εργάζεται ως Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ως Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Γενικής Χημείας, της Σχολής Χημικών Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Έχει σπουδάσει Φυσική (BSc) με ειδίκευση στην Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική (MSc) και στα Προηγμένα Υλικά (MSc) και είναι διδάκτωρ Μοριακής Βιολογίας-Νανοτεχνολογίας (PhD).

Ανάμεσα στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κυρίαρχη θέση κατέχει το διεπιστημονικό πεδίο της Νανοϊατρικής, με έμφαση στην θεραπευτική προσέγγιση του καρκίνου. Ειδικότερα πρόσφατη ενασχόλησή της σχετίζεται με διερεύνηση της αποπτωτικής δράσης νανοσωματιδίων που διαμεσολαβείται από φωτοεπαγόμενο οξειδωτικό στρες και η αντικαρκινική δράση των χημικά τροποποιημένων νανοσωματιδίων στον καρκίνο του μαστού. Έχει εργαστεί ερευνητικά σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων, που σχετίζονται με τη Δοσιμετρία στην Πυρηνική Ιατρική (Παρηγορητική αγωγή σε οστικές μεταστάσεις και σε καρκίνο ήπατος, εκτίμηση παθήσεων μυοκαρδίου, και σταδιοποίηση και διαφοροδιάγνωση νευροεκφυλιστικών νόσων, Προσομοίωση Monte Carlo, Επεξεργασία και Ανακατασκευή Ιατρικής Εικόνας), ραδιοβιολογία και κυτταρογενετική (εκτίμηση χρωμοσωμικών αλλοιώσεων που επάγονται από ακτινοβόληση με ιοντίζουσα ακτινοβολία και εξατομικευμένη ακτινοθεραπεία με βάση τον ατομικό δείκτη ακτινοευαισθησίας), βιοχημεία (S-γλουταθειονυλίωση και διερεύνηση μηχανισμών οξειδωτικού στρες), ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων και βιοϋλικών με βάση τον υδροξυαπατίτη και τη χιτοζάνη. Έχει σημαντικό συγγραφικό έργο και πολλές συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώσεις και συνέδρια.

Έχει διατελέσει Αναπληρωματικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) και έχει εργαστεί στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΜΠ, με μεγάλη εμπειρία στη Διαχείριση Έργων.