ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΥΛΑΚΗ

Επιστημονική Υπεύθυνη

||||||||||||||||||||||||||||||||||

H Iωάννα Τζουλάκη είναι επιδημιολόγος με εκτεταμένη εμπειρία στη μοριακή επιδημιολογία, στην ιατρική ακριβείας και την μεταφραστική έρευνα. Σπούδασε Επιδημιολογία (PhD) και Ποσοτική Γενετική και την Ανάλυση Γονιδιώματος (MSc) στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. To 2006 εκλέχθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Imperial College London και σήμερα είναι επίκουρη καθηγήτρια στην Επιδημιολογία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η έρευνα της εστιάζει στον ρόλο των περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων στα σύνθετα νοσήματα. Έχει πρωτοστατήσει σε μεγάλες κοινοπραξίες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EC), τις ΗΠΑ (NIH) και την Ελλάδα (ΓΓΕΤ, ΕΛΙΔΕΚ) ως επιστημονικά υπεύθυνη (PI). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 157 επιστημονικά άρθρα σε ερευνητικά περιοδικά και το έργο της έχει λάβει ~17,000 ετεροαναφορές (citations) στη διεθνή βιβλιογραφία (h index 67). Σύμφωνα με το Web of Knowledge (Essential Science Indicators) το ερευνητικό της έργο βρίσκεται στο κορυφαίο 2% του ερευνητικού της πεδίου παγκοσμίως. Το 2019 τιμήθηκε με το βραβείο L’Οreal-UNESCO για τις γυναίκες την επιστήμη.

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)

Στο Υποέργο 10 συμπεριλαμβάνονται οι ερευνητικές ενέργειες του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εστιάζονται στην έρευνα παραγόντων κινδύνου για τη νοσηρότητα και την έκβαση της νόσου COVID‑19.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννα Τζουλάκη
Ευάγγελος Ευαγγέλου
Ευαγγελία Ντζάνη
Κωσταντίνος Τσιλίδης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (ΚΛΙΝΙΚΟ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ)

Στο Υποέργο 10 συμπεριλαμβάνονται οι ερευνητικές ενέργειες του Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εστιάζονται στην έρευνα παραγόντων κινδύνου για τη νοσηρότητα και την έκβαση της νόσου COVID‑19.

ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΥΛΑΚΗ

Επιστημονική Υπεύθυνη

||||||||||||||||||||||||||||||||||

H Iωάννα Τζουλάκη είναι επιδημιολόγος με εκτεταμένη εμπειρία στη μοριακή επιδημιολογία, στην ιατρική ακριβείας και την μεταφραστική έρευνα. Σπούδασε Επιδημιολογία (PhD) και Ποσοτική Γενετική και την Ανάλυση Γονιδιώματος (MSc) στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. To 2006 εκλέχθηκε Λέκτορας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Imperial College London και σήμερα είναι επίκουρη καθηγήτρια στην Επιδημιολογία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η έρευνα της εστιάζει στον ρόλο των περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων στα σύνθετα νοσήματα. Έχει πρωτοστατήσει σε μεγάλες κοινοπραξίες που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EC), τις ΗΠΑ (NIH) και την Ελλάδα (ΓΓΕΤ, ΕΛΙΔΕΚ) ως επιστημονικά υπεύθυνη (PI). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 157 επιστημονικά άρθρα σε ερευνητικά περιοδικά και το έργο της έχει λάβει ~17,000 ετεροαναφορές (citations) στη διεθνή βιβλιογραφία (h index 67). Σύμφωνα με το Web of Knowledge (Essential Science Indicators) το ερευνητικό της έργο βρίσκεται στο κορυφαίο 2% του ερευνητικού της πεδίου παγκοσμίως. Το 2019 τιμήθηκε με το βραβείο L’Οreal-UNESCO για τις γυναίκες την επιστήμη.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Ιωάννα Τζουλάκη
Ευάγγελος Ευαγγέλου
Ευαγγελία Ντζάνη
Κωσταντίνος Τσιλίδης