ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ο Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης είναι Διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος από το Φεβρουάριο 2019, και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Queen Mary & Westfield College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και διδακτορικό στην αναπαράσταση γνώσης και στην εξαγωγή πληροφορίας από το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στους τομείς της ανάλυσης περιεχομένου, της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων, της αναπαράστασης γνώσης και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής. Υπήρξε επικεφαλής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού (SKEL) στο ΙΠΤ, από το 2004 έως το 2019. Είναι συντονιστής, επιστημονικός και τεχνικός διευθυντής πολλών ευρωπαϊκών και εθνικών έργων καθώς και διοργανωτής πολλών διεθνών συνεδρίων, ημερίδων και θερινών σχολείων.
Έχοντας την ευθύνη για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου για περισσότερα από 10 χρόνια, ξεκίνησε το διεθνές πρόγραμμα διδακτορικών υποτροφιών σε συνεργασία με αρκετά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παράλληλα, συντόνισε τα νέα δι-ιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc Data Science) και στην Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc Artificial Intelligence) για το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και δημιούργησε εκπαιδευτικά προγράμματα για δημοτικά και δευτεροβάθμια σχολεία.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο κύριος στόχος του Υποέργου 9 είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ασφαλών υποδομών για (α) την επεξεργασία δεδομένων αλληλούχισης για την εξαγωγή γονιδιακών δεδομένων και (β) την αποθήκευση και συσχετισμό γονιδιακών, κλινικών και δημογραφικών δεδομένων για τις ανάγκες της έρευνας σχετικά με τη νόσο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα ληφθούν υπόψη όλες οι νομικές και ηθικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Το Υποέργο 9 θα υλοποιηθεί από προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Βαγγέλης Καρκαλέτσης
Γιάννης Ιωαννίδης
Στασινός Κωνσταντόπουλος
Θεόδωρος Δαλαμάγκας
Ιωάννης Μουχάκης

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο κύριος στόχος του Υποέργου 9 είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων και ασφαλών υποδομών για (α) την επεξεργασία δεδομένων αλληλούχισης για την εξαγωγή γονιδιακών δεδομένων και (β) την αποθήκευση και συσχετισμό γονιδιακών, κλινικών και δημογραφικών δεδομένων για τις ανάγκες της έρευνας σχετικά με τη νόσο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα ληφθούν υπόψη όλες οι νομικές και ηθικές απαιτήσεις που προκύπτουν από την χρήση ευαίσθητων δεδομένων. Το Υποέργο 9 θα υλοποιηθεί από προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ο Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης είναι Διευθυντής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος από το Φεβρουάριο 2019, και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακό στην Τεχνητή Νοημοσύνη από το Queen Mary & Westfield College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, και διδακτορικό στην αναπαράσταση γνώσης και στην εξαγωγή πληροφορίας από το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στους τομείς της ανάλυσης περιεχομένου, της διαχείρισης μεγάλων δεδομένων, της αναπαράστασης γνώσης και της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-μηχανής. Υπήρξε επικεφαλής του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γνώσεων & Λογισμικού (SKEL) στο ΙΠΤ, από το 2004 έως το 2019. Είναι συντονιστής, επιστημονικός και τεχνικός διευθυντής πολλών ευρωπαϊκών και εθνικών έργων καθώς και διοργανωτής πολλών διεθνών συνεδρίων, ημερίδων και θερινών σχολείων.

Έχοντας την ευθύνη για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου για περισσότερα από 10 χρόνια, ξεκίνησε το διεθνές πρόγραμμα διδακτορικών υποτροφιών σε συνεργασία με αρκετά Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Παράλληλα, συντόνισε τα νέα δι-ιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων (MSc Data Science) και στην Τεχνητή Νοημοσύνη (MSc Artificial Intelligence) για το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και δημιούργησε εκπαιδευτικά προγράμματα για δημοτικά και δευτεροβάθμια σχολεία.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

 

Βαγγέλης Καρκαλέτσης
Γιάννης Ιωαννίδης
Στασινός Κωνσταντόπουλος
Θεόδωρος Δαλαμάγκας
Ιωάννης Μουχάκης