ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Αναπληρωματικό μέλος:
Δρ. Βαγγέλης Καρκαλέτσης

Η Αναστασία Χατζηδημητρίου είναι Ερευνήτρια Β’ στο ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, και διδάκτορας Ανοσογενετικής στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (2006). Από τον Ιανουάριο του 2018 είναι Ερευνήτρια Β’ στο ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, όπου συνεχίζει την ερευνητική της δραστηριότητα στον τομέα της ανοσοβιολογίας και ιατρικής γενετικής. Είναι επίσης υπεύθυνη της υποδομής των Βιοτραπεζών στο ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, που αποτελεί κόμβο της Ευρωπαικής υποδομής BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). Από το 2016 συντονίζει τις μελέτες Real-world Evidence και τη διαπίστευση των μοριακών διαγνωστικών δοκιμών στα πλαίσια Ομάδα Εργασίας European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia (ERIC), της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας. Σήμερα, επιβλέπει την εκπόνηση 5 διδακτορικών διατριβών και 2 μεταπτυχιακών διπλωματικών. Κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον: Ανοσογενετική ανάλυση μεγάλης κλίμακας για μοναδικά σενάρια με κλινική αξία στην ανοσολογία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Αναπληρωματικό μέλος:
Δρ. Περικλής Φούκας

Ο Κωσταντίνος Ευαγγέλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι επίσης διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και κάτοχος του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής, με ιδιαίτερη ενασχόληση στο πεδίο της μοριακής Παθολογικής Ανατομικής.
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η βιολογία του καρκίνου, η κυτταρική γήρανση και η ανοσολογία, με έμφαση σε αυτοάνοσα νοσήματα και στις κοκκιωματώδεις νόσους του ανθρώπου. Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων στο πεδίο των βιοϊατρικών επιστημών, με προεκτάσεις στη βασική έρευνα και στη μεταφραστική ιατρική, ανήκει επίσης στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Το επιστημονικό του έργο έχει λάβει σημαντική αναγνώριση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα (περισσότερες από 2500 αναφορές, h-δείκτης: 30).

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΩΗ

Αναπληρωματικό μέλος:
Δρ. Ιωάννης Βατσέλλας

Η Κατερίνα Ζώη είναι Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας, Β’ Βαθμίδας στο Εργαστήριο Αιματολογίας του ΙΙΒΕΑΑ. Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πραγματοποίησε τη διδακτορική της διατριβή στο πεδίο της μοριακής βιολογίας της Χρονίας Μυελογενούς Λευχαιμίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ερευνητική της δραστηριότητα στο ΙΙΒΕΑΑ έχει ως αντικείμενο την κατανόηση των υποκείμενων μοριακών μηχανισμών παθογένειας των μυελικών νεοπλασιών με μεθοδολογίες προσδιορισμού αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS), με στόχο την ανάδειξη βλαβών που εμπλέκονται στην παθογένεια αυτών των καταστάσεων, αλλά και άλλων που συμβάλλουν τόσο στη διαμόρφωση του τελικού κλινικού φαινοτύπου όσο και στην εξέλιξη της νόσου. Είναι επίσης υπεύθυνη για την παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών για αιματολογικές κακοήθειες. Η Δρ. K. Ζώη έχει επιβλέψει την εκπόνηση 6 διδακτορικών διατριβών και 5 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ

Αναπληρωματικό μέλος:
Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης

Η Αναστασία Χατζηδημητρίου είναι Ερευνήτρια Β’ στο ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ, και διδάκτορας Ανοσογενετικής στη Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (2006). Από τον Ιανουάριο του 2018 είναι Ερευνήτρια Β’ στο ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, όπου συνεχίζει την ερευνητική της δραστηριότητα στον τομέα της ανοσοβιολογίας και ιατρικής γενετικής. Είναι επίσης υπεύθυνη της υποδομής των Βιοτραπεζών στο ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, που αποτελεί κόμβο της Ευρωπαικής υποδομής BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium). Από το 2016 συντονίζει τις μελέτες Real-world Evidence και τη διαπίστευση των μοριακών διαγνωστικών δοκιμών στα πλαίσια Ομάδα Εργασίας European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia (ERIC), της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας. Σήμερα, επιβλέπει την εκπόνηση 5 διδακτορικών διατριβών και 2 μεταπτυχιακών διπλωματικών. Κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον: Ανοσογενετική ανάλυση μεγάλης κλίμακας για μοναδικά σενάρια με κλινική αξία στην ανοσολογία.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Αναπληρωματικό μέλος:
Δρ. Περικλής Φούκας

Ο Κωσταντίνος Ευαγγέλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Είναι επίσης διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καθώς και κάτοχος του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ανατομικής, με ιδιαίτερη ενασχόληση στο πεδίο της μοριακής Παθολογικής Ανατομικής.
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστολογίας-Εμβρυολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η βιολογία του καρκίνου, η κυτταρική γήρανση και η ανοσολογία, με έμφαση σε αυτοάνοσα νοσήματα και στις κοκκιωματώδεις νόσους του ανθρώπου. Η ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων στο πεδίο των βιοϊατρικών επιστημών, με προεκτάσεις στη βασική έρευνα και στη μεταφραστική ιατρική, ανήκει επίσης στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Το επιστημονικό του έργο έχει λάβει σημαντική αναγνώριση από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα (περισσότερες από 2500 αναφορές, h-δείκτης: 30).

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΩΗ

Αναπληρωματικό μέλος:
Δρ. Ιωάννης Βατσέλλας

Η Κατερίνα Ζώη είναι Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας, Β’ Βαθμίδας στο Εργαστήριο Αιματολογίας του ΙΙΒΕΑΑ. Σπούδασε Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και πραγματοποίησε τη διδακτορική της διατριβή στο πεδίο της μοριακής βιολογίας της Χρονίας Μυελογενούς Λευχαιμίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ερευνητική της δραστηριότητα στο ΙΙΒΕΑΑ έχει ως αντικείμενο την κατανόηση των υποκείμενων μοριακών μηχανισμών παθογένειας των μυελικών νεοπλασιών με μεθοδολογίες προσδιορισμού αλληλουχίας επόμενης γενιάς (NGS), με στόχο την ανάδειξη βλαβών που εμπλέκονται στην παθογένεια αυτών των καταστάσεων, αλλά και άλλων που συμβάλλουν τόσο στη διαμόρφωση του τελικού κλινικού φαινοτύπου όσο και στην εξέλιξη της νόσου. Είναι επίσης υπεύθυνη για την παροχή εξειδικευμένων διαγνωστικών υπηρεσιών για αιματολογικές κακοήθειες. Η Δρ. K. Ζώη έχει επιβλέψει την εκπόνηση 6 διδακτορικών διατριβών και 5 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.