ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπεύθυνοι:
Αικατερίνη Ζώη, ΙΙΒΕΑΑ
Περικλής Φούκας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:
| Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ
| Αθανάσιος Τσακρής, ΕΚΠΑ
| Ανδρέας Μεντής, ΕΙΠ
| Άννα Παπά-Κονιδάρη, ΑΠΘ
| Γεώργιος Σουρβίνος, ΠΚ/Τμήμα Ιατρικής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ
(”ΙΝ-HOUSE RT-PCR ASSAY ΓΙΑ SARS‑CoV‑2)

Υπεύθυνοι:
Αθανάσιος Κοτσίνας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ

Μέλη:
| Αικατερίνη Ζώη, ΙΙΒΕΑΑ
| Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπεύθυνοι:
Αικατερίνη Ζώη, ΙΙΒΕΑΑ
Περικλής Φούκας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:
| Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ
| Αθανάσιος Τσακρής, ΕΚΠΑ
| Ανδρέας Μεντής, ΕΙΠ
| Άννα Παπά-Κονιδάρη, ΑΠΘ
| Γεώργιος Σουρβίνος, ΠΚ/Τμήμα Ιατρικής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ
(ΙΝ-HOUSE RT-PCR ASSAY
ΓΙΑ SARS‑CoV‑2)

Υπεύθυνοι:
Αθανάσιος Κοτσίνας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ

Μέλη:
| Αικατερίνη Ζώη, ΙΙΒΕΑΑ
| Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΜΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NEXT GENERATION
SEQUENCING (NGS)

Υπεύθυνοι:
Περικλής Μακρυθανάσης, ΙΙΒΕΑΑ
Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ

Μέλη:
| Αθανάσιος Κοτσίνας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Αικατερίνη Ζώη, ΙΙΒΕΑΑ
| Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Υπεύθυνοι:
Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
Γεώργιος Χαμηλός, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:
| Περικλής Φούκας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Παναγιώτης Βεργίνης, ΠΚ/ Τμήμα Ιατρικής
| Ευάγγελος Ανδρεάκος, ΙΙΒΕΑΑ
| Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΜΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NEXT GENERATION
SEQUENCING (NGS)

Υπεύθυνοι:
Περικλής Μακρυθανάσης, ΙΙΒΕΑΑ
Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ

Μέλη:
| Αθανάσιος Κοτσίνας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Αικατερίνη Ζώη, ΙΙΒΕΑΑ
| Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Υπεύθυνοι:
Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
Γεώργιος Χαμηλός, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:
| Περικλής Φούκας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Παναγιώτης Βεργίνης, ΠΚ/ Τμήμα Ιατρικής
| Ευάγγελος Ανδρεάκος, ΙΙΒΕΑΑ
| Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υπεύθυνοι:
Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
Αντιγόνη Δήμα, ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

Μέλη:
| Φώτης Ψωμόπουλος, ΕΚΕΤΑ
| Δημήτριος Παρασκευής, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Ιωάννα Τζουλάκη, ΠΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
(REAL-WORLD DATA REGISTRY)

Υπεύθυνοι:
Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ
Βασιλική-Αναστασία Σύψα, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:
| Δημήτριος Παρασκευής, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Ιωάννα Τζουλάκη, ΠΙ
| Αναστασία Κοτανίδου, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Παρασκευή Φράγκου, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υπεύθυνοι:
Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
Αντιγόνη Δήμα ΕΚΕΒΕ, «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

Μέλη:
| Φώτης Ψωμόπουλος, ΕΚΕΤΑ
| Δημήτριος Παρασκευής, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Ιωάννα Τζουλάκη, ΠΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
(REAL-WORLD DATA REGISTRY)

Υπεύθυνοι:
Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ
Βασιλική-Αναστασία Σύψα, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:
| Δημήτριος Παρασκευής, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Ιωάννα Τζουλάκη, ΠΙ
| Αναστασία Κοτανίδου, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Παρασκευή Φράγκου, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Υπεύθυνοι:
Βαγγέλης Καρκαλέτσης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ιωάννης Ιωαννίδης, Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ιωάννα Τζουλάκη, ΠΙ

Μέλη:
| Φώτης Ψωμόπουλος, ΕΚΕΤΑ
| Αριστοτέλης Χατζηϊωάννου, ΙΙΒΕΑΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Υπεύθυνοι:
Βαγγέλης Καρκαλέτσης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ιωάννης Ιωαννίδης, Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ιωάννα Τζουλάκη, ΠΙ

Μέλη:
| Φώτης Ψωμόπουλος, ΕΚΕΤΑ
| Αριστοτέλης Χατζηϊωάννου, ΙΙΒΕΑΑ

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Υπεύθυνοι:
Αικατερίνη Ζώη, ΙΙΒΕΑΑ
Περικλής Φούκας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:
| Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ
| Αθανάσιος Τσακρής, ΕΚΠΑ
| Ανδρέας Μεντής, ΕΙΠ
| Άννα Παπά-Κονιδάρη, ΑΠΘ
| Γεώργιος Σουρβίνος, ΠΚ/Τμήμα Ιατρικής

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ
(”ΙΝ-HOUSE RT-PCR ASSAY ΓΙΑ SARS‑CoV‑2)

Υπεύθυνοι:
Αθανάσιος Κοτσίνας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ

Μέλη:
| Αικατερίνη Ζώη, ΙΙΒΕΑΑ
| Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΜΕ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NEXT GENERATION
SEQUENCING (NGS)

Υπεύθυνοι:
Περικλής Μακρυθανάσης, ΙΙΒΕΑΑ
Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ

Μέλη:
| Αθανάσιος Κοτσίνας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Αικατερίνη Ζώη, ΙΙΒΕΑΑ
| Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Υπεύθυνοι:
Κωνσταντίνος Ευαγγέλου, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
Γεώργιος Χαμηλός, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:
| Περικλής Φούκας, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Παναγιώτης Βεργίνης, ΠΚ/ Τμήμα Ιατρικής
| Ευάγγελος Ανδρεάκος, ΙΙΒΕΑΑ
| Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υπεύθυνοι:
Γκίκας Μαγιορκίνης, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
Αντιγόνη Δήμα, ΕΚΕΒΕ «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»

Μέλη:
| Φώτης Ψωμόπουλος, ΕΚΕΤΑ
| Δημήτριος Παρασκευής, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Ιωάννα Τζουλάκη, ΠΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
(REAL-WORLD DATA REGISTRY)

Υπεύθυνοι:
Αναστασία Χατζηδημητρίου, ΕΚΕΤΑ
Βασιλική-Αναστασία Σύψα, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

Μέλη:
| Δημήτριος Παρασκευής, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Ιωάννα Τζουλάκη, ΠΙ
| Αναστασία Κοτανίδου, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής
| Παρασκευή Φράγκου, ΕΚΠΑ/Τμήμα Ιατρικής

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Υπεύθυνοι:
Βαγγέλης Καρκαλέτσης, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ιωάννης Ιωαννίδης, Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Ιωάννα Τζουλάκη, ΠΙ

Μέλη:
| Φώτης Ψωμόπουλος, ΕΚΕΤΑ
| Αριστοτέλης Χατζηϊωάννου, ΙΙΒΕΑΑ