ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Γιώργος Σουρβίνος είναι Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”. Αποτελεί μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας ενώ έχει διατελέσει Chancellor στην European Society for Clinical Virology (ESCV).

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Π.Κ / ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης θα συνδράμει στη Δράση κυρίως με την παροχή κλινικών δειγμάτων. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο αποτελεί Εργαστήριο Αναφοράς Κορωνοϊού για όλη την Περιφέρεια της Κρήτης δεχόμενο ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων προς έλεγχο. Επίσης το Εργαστήριο θα συμβάλει στις συγκριτικές δοκιμασίες των νέων μοριακών / ανοσολογικών τεστ που θα αναπτυχθούν στη Δράση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Γεώργιος Σουρβίνος
Γεώργιος Χαμηλός
Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος
Μελπομένη Τσέλιου

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Π.Κ / ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης θα συνδράμει στη Δράση κυρίως με την παροχή κλινικών δειγμάτων. Συγκεκριμένα, το Εργαστήριο αποτελεί Εργαστήριο Αναφοράς Κορωνοϊού για όλη την Περιφέρεια της Κρήτης δεχόμενο ένα μεγάλο αριθμό δειγμάτων προς έλεγχο. Επίσης το Εργαστήριο θα συμβάλει στις συγκριτικές δοκιμασίες των νέων μοριακών / ανοσολογικών τεστ που θα αναπτυχθούν στη Δράση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

||||||||||||||||||||||||||||||||||

O Γιώργος Σουρβίνος είναι Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κλινικής Ιολογίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (MSc) “Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία”. Αποτελεί μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας ενώ έχει διατελέσει Chancellor στην European Society for Clinical Virology (ESCV).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 

Γεώργιος Σουρβίνος
Γεώργιος Χαμηλός
Αλέξανδρος Ζαφειρόπουλος
Μελπομένη Τσέλιου