ΑΝΝΑ ΠΑΠΑ‑ΚΟΝΙΔΑΡΗ

Επιστημονική Υπεύθυνη

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Η καθηγήτρια Άννα Παπά-Κονιδάρη, MD, Ph.D. είναι Διευθύντρια στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διευθύνει το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τους Αρμποϊούς και Αιμορραγικούς πυρετούς, το Εθνικό Κέντρο γρίπης Β. Ελλάδας και το Εργαστήριο Αναφοράς για τη νόσο COVID‑19.
Είναι:

 • Πρόεδρος της International Society on Crimean-Congo hemorrhagic fever
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας
 • Μέλος του Executive Board της European Society of Virology
 • Μέλος του Executive Board της European Society of Clinical Virology
 • Μέλος του Management Team του δικτύου EVD-LabNet (European expert laboratory network for emerging viral diseases) που χρηματοδοτείται από το ECDC

Ήταν/είναι:

 • Συντονίστρια πολλών εθνικών προγραμμάτων
 • Μέλος πολλών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως CCHFever, ANTIGONE, EMERGE, COMPARE, SHARP, VEO
 • Κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά
 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλά εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έλαβε το βραβείο “Gardner Lectureship Award 2018” από την European Society for Clinical Virology

Δημοσίευσε 272 επιστημονικά άρθρα που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα PubMed με h-index 40 και 6470 αναφορές.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Α.Π.Θ / ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Υποέργο 5 θα συμβάλλει στη Σύμπραξη μέσω της αξιολόγησης πρωτοκόλλων μοριακής διάγνωσης (in-house και εμπορικών), της Συμμετοχής του εργαστηρίου σε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους που θα αφορούν τη μοριακή (και την ορολογική) διάγνωση της COVID‑19, της Απομόνωσης στελεχών του SARS‑CoV‑2 σε κυτταρικές καλλιέργειες και της Αλληλούχισης νουκλεοτιδίων πλήρους γονιδιώματος 10 στελεχών SARS‑CoV‑2.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άννα Παπά-Κονιδάρη
Γεωργία Γκιούλα
Μαρία Εξηντάρη
Μαρία Χριστοφορίδη
Στυλιανή Παππά
Ουρανία Τσακαλίδου
Δόμνα Παναγιωτοπούλου
Ιφιγένεια Δημοπούλου
Αικατερίνη Τσιόκα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Α.Π.Θ / ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Υποέργο 5 θα συμβάλλει στη Σύμπραξη μέσω της αξιολόγησης πρωτοκόλλων μοριακής διάγνωσης (in-house και εμπορικών), της Συμμετοχής του εργαστηρίου σε εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους που θα αφορούν τη μοριακή (και την ορολογική) διάγνωση της COVID‑19, της Απομόνωσης στελεχών του SARS‑CoV‑2 σε κυτταρικές καλλιέργειες και της Αλληλούχισης νουκλεοτιδίων πλήρους γονιδιώματος 10 στελεχών SARS‑CoV‑2.

ΑΝΝΑ ΠΑΠΑ‑ΚΟΝΙΔΑΡΗ

Επιστημονική Υπεύθυνη

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Η καθηγήτρια Άννα Παπά-Κονιδάρη, MD, Ph.D. είναι Διευθύντρια στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Διευθύνει το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για τους Αρμποϊούς και Αιμορραγικούς πυρετούς, το Εθνικό Κέντρο γρίπης Β. Ελλάδας και το Εργαστήριο Αναφοράς για τη νόσο COVID‑19.
Είναι:

 • Πρόεδρος της International Society on Crimean-Congo hemorrhagic fever
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιολογίας
 • Μέλος του Executive Board της European Society of Virology
 • Μέλος του Executive Board της European Society of Clinical Virology
 • Μέλος του Management Team του δικτύου EVD-LabNet (European expert laboratory network for emerging viral diseases) που χρηματοδοτείται από το ECDC

Ήταν/είναι:

 • Συντονίστρια πολλών εθνικών προγραμμάτων
 • Μέλος πολλών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως CCHFever, ANTIGONE, EMERGE, COMPARE, SHARP, VEO
 • Κριτής σε πολλά επιστημονικά περιοδικά
 • Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε πολλά εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έλαβε το βραβείο “Gardner Lectureship Award 2018” από την European Society for Clinical Virology

Δημοσίευσε 272 επιστημονικά άρθρα που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα PubMed με h-index 40 και 6470 αναφορές.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Άννα Παπά-Κονιδάρη
Γεωργία Γκιούλα
Μαρία Εξηντάρη
Μαρία Χριστοφορίδη
Στυλιανή Παππά
Ουρανία Τσακαλίδου
Δόμνα Παναγιωτοπούλου
Ιφιγένεια Δημοπούλου
Αικατερίνη Τσιόκα