ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΛΑ

Η Μαρία Ψάλλα είναι δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., κάτοχος M. Sc. in Banking and Finance Law από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην δικηγορία και είναι η νομική σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Είναι νομική σύμβουλος στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και των τριών Εθνικών Δικτυών Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και της Εμβληματικής δράσης για την αντιμετώπιση του ιού SARS‑CoV‑2. Έχει εργαστεί ως νομική σύμβουλος της ηγεσίας των Υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης και ως σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Αξιολογήτρια Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποιημένη DPO από τον Δ.Σ.Α.. Έχει εργαστεί στη συμμόρφωση εταιριών, ιδίως του κλάδου Υγείας, με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και είναι DPO του Ε.ΣΥ.Δ..

ΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΛΑ

Η Μαρία Ψάλλα είναι δικηγόρος, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., κάτοχος M. Sc. in Banking and Finance Law από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην δικηγορία και είναι η νομική σύμβουλος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Είναι νομική σύμβουλος στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και των τριών Εθνικών Δικτυών Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία, Ιατρικής Ακριβείας στην Καρδιολογία και της Εμβληματικής δράσης για την αντιμετώπιση του ιού SARS‑CoV‑2. Έχει εργαστεί ως νομική σύμβουλος της ηγεσίας των Υπουργείων Μεταφορών και Επικοινωνιών και Ανάπτυξης και ως σύμβουλος της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Είναι Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Αξιολογήτρια Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και πιστοποιημένη DPO από τον Δ.Σ.Α.. Έχει εργαστεί στη συμμόρφωση εταιριών, ιδίως του κλάδου Υγείας, με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και είναι DPO του Ε.ΣΥ.Δ..