ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ο Ιωάννης Ταλιανίδης απέκτησε το πτυχίο (1981) και το διδακτορικό (1985) του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Semmelweis. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Βιολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου Harvard (1985-1987) και στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου στο Berkeley (1987-1990). Το 1990 εκλέχτηκε Ερευνητής στο IMBB-ΙΤΕ στην Ελλάδα. Από το 2007 έως το 2016 διατέλεσε διευθυντής του ΙΜΒΓ-ΕΚΕΒΕ- Φλέμινγκ. Στα τέλη του 2016 επέστρεψε στο IMBB-ΙΤΕ και το 2017 εκλέχτηκε διευθυντής του Ινστιτούτου. Ο I. Ταλιανίδης είναι εκλεγμένο μέλος του EMBO (2004), της Ακαδημίας της Ευρώπης (2013) και της Ακαδημίας Επιστημών της Ουγγαρίας (2013). Το 2017 του απονεμήθηκε η θέση AXA-Chair in Epigenetics. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από 9 εθνικά και 24 διεθνή, κυρίως ευρωπαϊκά (EU), προγράμματα. Είναι κάτοχος ERC Advanced Investigator Award (2012) και συντονιστής 9 ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους μηχανισμούς γονιδιακής έκφρασης, στην οργάνωση της χρωματίνης και στη στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής σε γονίδια που εμπλέκονται στη ρύθμιση της ανάπτυξης του ήπατος, στα ηπατικά μεταβολικά μονοπάτια και στην ηπατοκαρκινογένεση.

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Π.Κ / ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στο Υποέργο 8 συμπεριλαμβάνονται οι ερευνητικές ενέργειες του ΙΤΕ που εστιάζονται σε έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων ανίχνευσης του ιού SARS‑CoV‑2, την πληθυσμιακή γενετική ανάλυση του γονιδιώματος του ιού και την ανάλυση μηχανισμών ανοσολογικής ανταπόκρισης ασθενών COVID‑19.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ιωάννης Ταλιανίδης
Ηλέκτρα Γκιζελή
Δημήτρης Κουτσιούλης
Παύλος Παυλίδης
Γιώργος Χαμηλός
Πάνος Βεργίνης
Αλέξανδρος Πανταζής
Νικόλαος Φίκας
Μαρία Βαρδάκη
Γεώργιος Παπαδάκης
Μαρία Μεγαρίτη
Βάια Τσιάκαλου
Μαρία Βασίλαρου
Ειρήνη Κυρμιζή
Ιωάννα Αργυρίου

ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Π.Κ / ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Στο Υποέργο 8 συμπεριλαμβάνονται οι ερευνητικές ενέργειες του ΙΤΕ που εστιάζονται σε έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων ανίχνευσης του ιού SARS‑CoV‑2, την πληθυσμιακή γενετική ανάλυση του γονιδιώματος του ιού και την ανάλυση μηχανισμών ανοσολογικής ανταπόκρισης ασθενών COVID‑19.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑΝΙΔΗΣ

Επιστημονικός Υπεύθυνος

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Ο Ιωάννης Ταλιανίδης απέκτησε το πτυχίο (1981) και το διδακτορικό (1985) του από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Semmelweis. Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Βιολογικής Χημείας του Πανεπιστημίου Harvard (1985-1987) και στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου στο Berkeley (1987-1990). Το 1990 εκλέχτηκε Ερευνητής στο IMBB-ΙΤΕ στην Ελλάδα. Από το 2007 έως το 2016 διατέλεσε διευθυντής του ΙΜΒΓ-ΕΚΕΒΕ- Φλέμινγκ. Στα τέλη του 2016 επέστρεψε στο IMBB-ΙΤΕ και το 2017 εκλέχτηκε διευθυντής του Ινστιτούτου. Ο I. Ταλιανίδης είναι εκλεγμένο μέλος του EMBO (2004), της Ακαδημίας της Ευρώπης (2013) και της Ακαδημίας Επιστημών της Ουγγαρίας (2013). Το 2017 του απονεμήθηκε η θέση AXA-Chair in Epigenetics. Η έρευνά του έχει χρηματοδοτηθεί από 9 εθνικά και 24 διεθνή, κυρίως ευρωπαϊκά (EU), προγράμματα. Είναι κάτοχος ERC Advanced Investigator Award (2012) και συντονιστής 9 ευρωπαϊκών συνεργατικών προγραμμάτων.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους μηχανισμούς γονιδιακής έκφρασης, στην οργάνωση της χρωματίνης και στη στρατολόγηση της μεταγραφικής μηχανής σε γονίδια που εμπλέκονται στη ρύθμιση της ανάπτυξης του ήπατος, στα ηπατικά μεταβολικά μονοπάτια και στην ηπατοκαρκινογένεση.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

 

Ιωάννης Ταλιανίδης
Ηλέκτρα Γκιζελή
Δημήτρης Κουτσιούλης
Παύλος Παυλίδης
Γιώργος Χαμηλός
Πάνος Βεργίνης
Αλέξανδρος Πανταζής
Νικόλαος Φίκας
Μαρία Βαρδάκη
Γεώργιος Παπαδάκης
Μαρία Μεγαρίτη
Βάια Τσιάκαλου
Μαρία Βασίλαρου
Ειρήνη Κυρμιζή
Ιωάννα Αργυρίου